- รถยนต์อายุต่ำกว่า 7 ปี - เพียงยื่นหนังสือเอกสารรถยนต์ของคุณ แล้วเราจะทำสติกเกอร์ทะเบียนใหม่ให้คุณ เมื่อสิ้นสุดวันทำการถัดไป

- รถยนต์อายุ 7 ปีขึ้นไป - เราต้องใช้รถประมาณ 45 นาที เพื่อไปตรวจสอบระบบไอเสีย และความปลอดภัย จากนี้คุณสามารถถอดสติกเกอร์ออก และเราจะทำสติกเกอร์ทะเบียนใหม่ให้กับคุณ เมื่อสิ้นสุดวันทำการถัดไป