ควรใช้บริการจัดหารถ แทนการรอสินค้าในคลังของคุณในกรณีใดบ้าง ?

บริการหารถ

การยกเลิก

 • กรณีที่ 1 : สามารถยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยจะหักเงินเริ่มต้นจำนวน 5,000 บาท เพื่อเริ่มบริการ
 • กรณีที่ 2 : หากหลังจากระยะเวลาที่ข้อตกลงเริ่มต้นสองสัปดาห์แรก เราไม่สามารถหารถที่ตรงกับความต้องการของคุณ เราสามารถแก้ไขข้อกำหนด และขยายข้อตกลงไปอีกสองสัปดาห์ หรือคุณสามารถยกเลิกบริการ และเราจะคืนเงินเริ่มต้นของคุณ 5,000 บาท

Be the first person to like this faq.

กระบวนการ

เราค้นหาจากผู้ขาย และตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อที่เมื่อเราสามารถหารถยนต์ได้ เราจะสามารถจัดให้มีการรับชมรถยนต์ในพื้นที่ได้ ในบางกรณี หากเป็นยี่ห้อและรุ่นของรถที่เราจะซื้อ สำหรับสินค้าของเราเอง และเมื่อเรามีความพร้อมรวมถึงเวลา เราจะสามารถจัดหารถยนต์ ผ่านเครือข่ายการประมูลออนไลน์ทั่วประเทศของเรา


Be the first person to like this faq.

เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เราใช้กระบวนการตรวจสอบหลายจุด ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการขาย เราจึงอาศัยการตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการคัดกรอง

 • การประเมินเบื้องต้นภายนอกด้วยสายตาของ สัญญาณการสึกหรอ อุบัติเหตุ ฯลฯ
 • ทำการทำสอบการขับขี่ สำหรับการตรวจสอบเสียงผิดปกติ แรงส่ง ฯลฯ
 • ประวัติของหนังเอกสารรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ประเภทของเชื้อเพลิง เช่น LPG และอื่น ๆ

Be the first person to like this faq.

เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จัดไว้สำหรับการเข้ามาดูล่วงหน้าแก่คุณ และหากมีการนัดหมายกับคุณแล้ว เราจะจัดให้มีการดูรถ หากหลังจากการดูรถยนต์ แล้วคุณมีความไม่พอใจในรถคันนั้น ๆ เราจะทำการค้นหารถคันอื่น ๆ ต่อไป


Be the first person to like this faq.

เราจะพยายามทำการนัดชมรถที่เอ็กซ์แพท ออโต้ สำหรับคุณ มีในบางกรณี ที่เราอาจต้องนำคุณไปนัดชมรถกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

เราสามารถจะจัดการธุรกรรมกับผู้ขายให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถจะชำระเงินที่เราได้ เพื่อที่เราสามารถจัดกำหนดเวลา และสัญญาการขายระหว่างคุณและผู้ขาย การชำระเงินสำหรับรถยนต์เป็นเงินสดเท่านั้น ; เนื่องจากไม่ใช่การขายรถยนต์จากเอ็กซ์แพท ออโต้ เราจึงไม่สามารถเก็บเงินผ่านบัญชีของเราได้ ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้ สามารถชำระโดยตรงกับเอ็กซ์แพท ผ่านวิธีการที่เราแนะนำ


Be the first person to like this faq.

ใช่ , คุณจะรับข้อตกลงการขาย ระหว่างคุณกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

 1. หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว เราจะทำการสำรวจเบื้องต้น และจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราอาจสามารถจัดหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์เริ่มต้น เช่น งบประมาณ ปี จำนวนระยะทางสะสม ฯลฯ
 2. หากเราสามารถตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์ของรถยนต์ได้ เราจะให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยลงนามในข้อตกลงบริการค้นหารถยนต์ ซึ่งระบุข้อกำหนดของบริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และให้ดำเนินการชำระเงินมัดจำเบื้องต้นเพื่อเริ่มกระบวนการค้นหา
 3. จากนั้นเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเรา ในการค้นหารถในสภาพที่ดีเยี่ยม ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
 4. เมื่อเราพบรถที่ดูเหมือนว่าจะเข้าตรงตามเกณฑ์แล้ว เราจะไปทำการประเมินสภาพรถเบื้องต้นที่เจ้าของรถ หากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย เราจะนัดเวลากับเจ้าของ เพื่อดูรถที่บริษัทของเรา
 5. ถ้าคุณชอบ เราจะดูรายละเอียดว่า รวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง และจะเพิ่มเติมประมาณเท่าใด สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่มเติม
 6. หากคุณตกลงซื้อรถจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เราสามารถทำสัญญาแก้ไขเฉพาะรถ ในข้อตกลงการค้นหารถเบื้องต้นได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงการขายกับผู้ขาย และการชำระเงินค่างวดสำหรับ 1) รถยนต์ , 2) ยอดเงินคงเหลือในการหารถ / บริการรับประกัน
 7. เมื่อชำระค่าบริการหารถและรถเต็มจำนวนแล้ว เราจะนำรถมาที่ศูนย์ของเราเพื่อดำเนินการดังนี้ :
  1. การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
  2. การตรวจสอบแบบหลายจุดของเรา
  3. รายการเตรียมรถตามที่ตกลงกัน (กรอบเวลานี้ จะขึ้นอยู่กับรายการเฉพาะที่ต้องให้ความสนใจ หากมี)
  4. รายการอื่น ๆ ที่ร้องขอ เช่น อุปกรณ์เสริม ประกัน หรือส่วนเสริมการรับประกัน
 8. รับรถคันใหม่ และหนังสือเอกสารของคุณ !

Be the first person to like this faq.

การรับประกัน

ใช่ คุณจะได้รับ โครงสร้างของการรับประกันจะอิงตามระบบการจัดประเภทรถ ที่เราใช้สำหรับรถยนต์ที่เป็นสินค้าของเรา ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามอายุและระยะของรถ


Be the first person to like this faq.

ใช่ เรามีการรับประกันโดยบุคคลที่สาม / ประกันเครื่องกล ที่เราสามารถขายให้กับคุณเพื่อขยายการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแก่คุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่.


Be the first person to like this faq.

ค่าธรรมเนียมและราคา

เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส ในระหว่างช่วงของการดู / ประเมินรถของคุณ เราจะแจ้งถึงรายละเอียดใด ๆ ของสิ่งที่ไม่รวมอยู่ในราคา และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการจะทำ รวมถึงการทำข้อตกลงสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรถ ข้อตกลงการจัดหารถยนต์เบื้องต้น เพื่อทำการสรุปหากคุณตัดสินใจจะดำเนินการต่อสำหรับรถยนต์ของคุณ

 • - ยาง
 • - กุญแจพิเศษ หรือกุญแจสำรอง
 • - ความงามของรถยนต์ (เช่น คราบสี ฝ้าภายใน ฯลฯ)
 • - ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่มี (เช่น พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ระบบเสียง / ลำโพง ฟิล์มกระจกเป็นรอย ฯลฯ)
 • - อุปกรณ์เสริมที่ต้องการเพิ่มเติม ดูรายละเอียด ที่นี่
 • - ประกันภัยอุบัติเหตุ (เช่น ประกันภัยชั้น 1 เป็นต้น). ดูรายละเอียด ที่นี่
 • - การรับประกันแบบครอบคลุมเพิ่มเติม / ประกันเครื่องกล ดูรายละเอียด และตัวเลือกต่าง ๆ ที่นี่
 • - ใบรับรองถิ่นฐาน จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำหรับชาวต่างชาติ) (จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์) - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ ที่นี่.

* เราสามารถให้ใบเสนอราคา สำหรับรายการใด ๆ เหล่านี้ตามคำร้องของคุณ

 


Be the first person to like this faq.

เหมือนกับรถที่เป็นสินค้าของเรา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อรอง เราได้ทำการเจรจาราคาในการขายกับผู้ขายแล้ว และคุณสามารถแน่ใจได้ว่า รถคันใด ๆ ที่เราแนะนำนั้น อยู่ในมูลค่าตลาดซื้อขายที่มียุติธรรม


Be the first person to like this faq.

โดยทั่วไป

เราขอแนะนำให้ใช้บริการนี้ในบางกรณี :

 1. สำหรับรถ เช่น SUV, MPVs, และรถกระบะ เรามีรถเก๋ง และรถแฮทช์แบคให้เลือกมากมาย
 2. สำหรับรถยนต์ที่มีมูลค่าสูง โดยปกติแล้ว เราไม่ได้มีสินค้าราคาสูงในคลังมาก ยกเว้นแต่จะฝากขายกับเรา
 3. หากคุณมีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น รุ่นย่อย สี ฯลฯ

Be the first person to like this faq.

ในเบื้องต้น ข้อตกลงของเรา มีระยะเวลาสองสัปดาห์ในการจัดหารถตามความต้องการของคุณ แต่อาจต้องดำเนินการแก้ไข หากมีข้อจำกัดด้านความพร้อมในการใช้งาน ตามความต้องการของคุณ กรอบเวลานี้ ไม่รวมการตรวจสอบ การเตรียมการ และเวลาในการขนย้าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรถ แต่เราจะเผื่อเวลาเพิ่มเติมอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?