บริษัทเอ็กซ์แพท ออโต้ จัดหารถจากที่ไหน ?

กระบวนการ

[bwla_faq faq_category="%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3" taxonomy_info="0" orderby="menu_order" order="ASC" sbox="1" list="1"/]

กระบวนการ

เราค้นหาจากผู้ขาย และตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อที่เมื่อเราสามารถหารถยนต์ได้ เราจะสามารถจัดให้มีการรับชมรถยนต์ในพื้นที่ได้ ในบางกรณี หากเป็นยี่ห้อและรุ่นของรถที่เราจะซื้อ สำหรับสินค้าของเราเอง และเมื่อเรามีความพร้อมรวมถึงเวลา เราจะสามารถจัดหารถยนต์ ผ่านเครือข่ายการประมูลออนไลน์ทั่วประเทศของเรา


Be the first person to like this faq.

เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เราใช้กระบวนการตรวจสอบหลายจุด ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการขาย เราจึงอาศัยการตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการคัดกรอง

 • การประเมินเบื้องต้นภายนอกด้วยสายตาของ สัญญาณการสึกหรอ อุบัติเหตุ ฯลฯ
 • ทำการทำสอบการขับขี่ สำหรับการตรวจสอบเสียงผิดปกติ แรงส่ง ฯลฯ
 • ประวัติของหนังเอกสารรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ประเภทของเชื้อเพลิง เช่น LPG และอื่น ๆ

Be the first person to like this faq.

เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จัดไว้สำหรับการเข้ามาดูล่วงหน้าแก่คุณ และหากมีการนัดหมายกับคุณแล้ว เราจะจัดให้มีการดูรถ หากหลังจากการดูรถยนต์ แล้วคุณมีความไม่พอใจในรถคันนั้น ๆ เราจะทำการค้นหารถคันอื่น ๆ ต่อไป


Be the first person to like this faq.

เราจะพยายามทำการนัดชมรถที่เอ็กซ์แพท ออโต้ สำหรับคุณ มีในบางกรณี ที่เราอาจต้องนำคุณไปนัดชมรถกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

เราสามารถจะจัดการธุรกรรมกับผู้ขายให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถจะชำระเงินที่เราได้ เพื่อที่เราสามารถจัดกำหนดเวลา และสัญญาการขายระหว่างคุณและผู้ขาย การชำระเงินสำหรับรถยนต์เป็นเงินสดเท่านั้น ; เนื่องจากไม่ใช่การขายรถยนต์จากเอ็กซ์แพท ออโต้ เราจึงไม่สามารถเก็บเงินผ่านบัญชีของเราได้ ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้ สามารถชำระโดยตรงกับเอ็กซ์แพท ผ่านวิธีการที่เราแนะนำ


Be the first person to like this faq.

ใช่ , คุณจะรับข้อตกลงการขาย ระหว่างคุณกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

 1. หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว เราจะทำการสำรวจเบื้องต้น และจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราอาจสามารถจัดหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์เริ่มต้น เช่น งบประมาณ ปี จำนวนระยะทางสะสม ฯลฯ
 2. หากเราสามารถตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์ของรถยนต์ได้ เราจะให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยลงนามในข้อตกลงบริการค้นหารถยนต์ ซึ่งระบุข้อกำหนดของบริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และให้ดำเนินการชำระเงินมัดจำเบื้องต้นเพื่อเริ่มกระบวนการค้นหา
 3. จากนั้นเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเรา ในการค้นหารถในสภาพที่ดีเยี่ยม ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
 4. เมื่อเราพบรถที่ดูเหมือนว่าจะเข้าตรงตามเกณฑ์แล้ว เราจะไปทำการประเมินสภาพรถเบื้องต้นที่เจ้าของรถ หากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย เราจะนัดเวลากับเจ้าของ เพื่อดูรถที่บริษัทของเรา
 5. ถ้าคุณชอบ เราจะดูรายละเอียดว่า รวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง และจะเพิ่มเติมประมาณเท่าใด สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่มเติม
 6. หากคุณตกลงซื้อรถจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เราสามารถทำสัญญาแก้ไขเฉพาะรถ ในข้อตกลงการค้นหารถเบื้องต้นได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงการขายกับผู้ขาย และการชำระเงินค่างวดสำหรับ 1) รถยนต์ , 2) ยอดเงินคงเหลือในการหารถ / บริการรับประกัน
 7. เมื่อชำระค่าบริการหารถและรถเต็มจำนวนแล้ว เราจะนำรถมาที่ศูนย์ของเราเพื่อดำเนินการดังนี้ :
  1. การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
  2. การตรวจสอบแบบหลายจุดของเรา
  3. รายการเตรียมรถตามที่ตกลงกัน (กรอบเวลานี้ จะขึ้นอยู่กับรายการเฉพาะที่ต้องให้ความสนใจ หากมี)
  4. รายการอื่น ๆ ที่ร้องขอ เช่น อุปกรณ์เสริม ประกัน หรือส่วนเสริมการรับประกัน
 8. รับรถคันใหม่ และหนังสือเอกสารของคุณ !

Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?