บริษัทเอ็กซ์แพท ออโต้ จัดหารถจากที่ไหน ?

กระบวนการ

ใช่ , คุณจะรับข้อตกลงการขาย ระหว่างคุณกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

เราสามารถจะจัดการธุรกรรมกับผู้ขายให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถจะชำระเงินที่เราได้ เพื่อที่เราสามารถจัดกำหนดเวลา และสัญญาการขายระหว่างคุณและผู้ขาย การชำระเงินสำหรับรถยนต์เป็นเงินสดเท่านั้น ; เนื่องจากไม่ใช่การขายรถยนต์จากเอ็กซ์แพท ออโต้ เราจึงไม่สามารถเก็บเงินผ่านบัญชีของเราได้ ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้ สามารถชำระโดยตรงกับเอ็กซ์แพท ผ่านวิธีการที่เราแนะนำ


Be the first person to like this faq.

เราจะพยายามทำการนัดชมรถที่เอ็กซ์แพท ออโต้ สำหรับคุณ มีในบางกรณี ที่เราอาจต้องนำคุณไปนัดชมรถกับผู้ขาย


Be the first person to like this faq.

เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จัดไว้สำหรับการเข้ามาดูล่วงหน้าแก่คุณ และหากมีการนัดหมายกับคุณแล้ว เราจะจัดให้มีการดูรถ หากหลังจากการดูรถยนต์ แล้วคุณมีความไม่พอใจในรถคันนั้น ๆ เราจะทำการค้นหารถคันอื่น ๆ ต่อไป


Be the first person to like this faq.

เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้เราใช้กระบวนการตรวจสอบหลายจุด ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการขาย เราจึงอาศัยการตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญของเราในการคัดกรอง

 • การประเมินเบื้องต้นภายนอกด้วยสายตาของ สัญญาณการสึกหรอ อุบัติเหตุ ฯลฯ
 • ทำการทำสอบการขับขี่ สำหรับการตรวจสอบเสียงผิดปกติ แรงส่ง ฯลฯ
 • ประวัติของหนังเอกสารรถยนต์ (เล่มสีน้ำเงิน) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ประเภทของเชื้อเพลิง เช่น LPG และอื่น ๆ

Be the first person to like this faq.

เราค้นหาจากผู้ขาย และตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อที่เมื่อเราสามารถหารถยนต์ได้ เราจะสามารถจัดให้มีการรับชมรถยนต์ในพื้นที่ได้ ในบางกรณี หากเป็นยี่ห้อและรุ่นของรถที่เราจะซื้อ สำหรับสินค้าของเราเอง และเมื่อเรามีความพร้อมรวมถึงเวลา เราจะสามารถจัดหารถยนต์ ผ่านเครือข่ายการประมูลออนไลน์ทั่วประเทศของเรา


Be the first person to like this faq.

 1. หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว เราจะทำการสำรวจเบื้องต้น และจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราอาจสามารถจัดหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา ได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์เริ่มต้น เช่น งบประมาณ ปี จำนวนระยะทางสะสม ฯลฯ
 2. หากเราสามารถตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์ของรถยนต์ได้ เราจะให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยลงนามในข้อตกลงบริการค้นหารถยนต์ ซึ่งระบุข้อกำหนดของบริการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และให้ดำเนินการชำระเงินมัดจำเบื้องต้นเพื่อเริ่มกระบวนการค้นหา
 3. จากนั้นเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเรา ในการค้นหารถในสภาพที่ดีเยี่ยม ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
 4. เมื่อเราพบรถที่ดูเหมือนว่าจะเข้าตรงตามเกณฑ์แล้ว เราจะไปทำการประเมินสภาพรถเบื้องต้นที่เจ้าของรถ หากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย เราจะนัดเวลากับเจ้าของ เพื่อดูรถที่บริษัทของเรา
 5. ถ้าคุณชอบ เราจะดูรายละเอียดว่า รวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง และจะเพิ่มเติมประมาณเท่าใด สำหรับรายการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่มเติม
 6. หากคุณตกลงซื้อรถจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เราสามารถทำสัญญาแก้ไขเฉพาะรถ ในข้อตกลงการค้นหารถเบื้องต้นได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงการขายกับผู้ขาย และการชำระเงินค่างวดสำหรับ 1) รถยนต์ , 2) ยอดเงินคงเหลือในการหารถ / บริการรับประกัน
 7. เมื่อชำระค่าบริการหารถและรถเต็มจำนวนแล้ว เราจะนำรถมาที่ศูนย์ของเราเพื่อดำเนินการดังนี้ :
  1. การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
  2. การตรวจสอบแบบหลายจุดของเรา
  3. รายการเตรียมรถตามที่ตกลงกัน (กรอบเวลานี้ จะขึ้นอยู่กับรายการเฉพาะที่ต้องให้ความสนใจ หากมี)
  4. รายการอื่น ๆ ที่ร้องขอ เช่น อุปกรณ์เสริม ประกัน หรือส่วนเสริมการรับประกัน
 8. รับรถคันใหม่ และหนังสือเอกสารของคุณ !

Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?