จะเป็นอย่างไรหากฉันไม่ทำการส่งมอบรถหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น ?

การยกเลิก

แนะนำให้ฝากรถไว้กับเราอย่างน้อย 45 วัน หากคุณตัดสินใจที่จะหยุดบริการฝากขาย เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกเพียง 5,000 บาท สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น การจัดเก็บรายละเอียด รูปภาพ และการเก็บรถยนต์


Be the first person to like this faq.

บริการการตรวจสอบของเรารวมอยู่ในบริการฝากขาย หากคุณตัดสินใจไม่ส่งมอบรถหลังจากนี้ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมาตรฐาน 4,320 บาท + ค่าตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?