ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการดำเนินการ ?

ใบรับรองถิ่นฐาน

[bwla_faq faq_category="%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99" taxonomy_info="0" orderby="menu_order" order="ASC" sbox="1" list="1"/]

ใบรับรองถิ่นฐาน

คุณจะต้องเตรียม :

  • สำเนาบัตรประชาชน (หน้ารูปภาพ ) *สำหรับชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )
  • วีซ่ามีอายุขั้นต่ำ 30 วัน
  • 2 รูปที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่ใส่หมวก แว่นตา ยิ้มเพียงเล็กน้อย :). หากคุณใช้บริการของเรา เราสามารถบริการถ่ายรูปให้คุณได้

* หมายเหตุ : คุณไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้ เพื่อรับทางเลือกอื่นของหนังสือรับรองถิ่นฐาน จากสถานกงสุลสหรัฐฯ


Be the first person to like this faq.

หากผ่านตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มักจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท อีกทางเลือกหนึ่ง เราสามารถให้คุณได้ด้วยบริการของเราได้ในราคา 500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมการถ่ายภาพของคุณ) บวกกับค่าธรรมเนียมตัวแทน 1,000 บาท

 

คุณควรจะได้รับใบรับรองถิ่นฐานของคุณ ภายในสองวันทำการ หากคุณไม่ได้รับบริการผ่านตัวแทน อาจใช้เวลา 10-30 วันทำการ

หมายเหตุ : ต้องใช้เอกสารต้นฉบับสำหรับกระบวนการเป็นเจ้าของรถ ดังนั้นคุณควรขอสำเนาเพิ่มเติม หากต้องการสำหรับกระบวนการอื่น ๆ เช่น การขอใบขับขี่ขับรถ การเปิดบัญชีธนาคารของไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณจะทำใบขับขี่ทันที หลังจากที่คุณได้รับรถยนต์แล้ว เราสามารถขอสำเนาที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อเราดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของใบรับรองถิ่นฐานเพิ่มเติม


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?