ฉันต้องมีใบขับขี่ไทย เพื่อการซื้อรถหรือไม่ ?

ใบขับขี่

ตรวจสอบข้อมูล และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบขับขี่รถยนต์ ที่นี่


Be the first person to like this faq.

เท่าที่เราทราบไม่มีกฎหมายที่กำหนด ให้คุณต้องมีใบขับขี่ของไทยเพื่อขับรถที่นี่ ลูกค้าของเราสามารถขับรถด้วยใบอนุญาตในประเทศบ้านเกิด และ / หรือใบอนุญาตระหว่างประเทศ บริษัทประกันภัย ต้องการใช้ใบขับขี่ของไทย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใด ๆ เราแนะนำให้ทำใบขับขี่


Be the first person to like this faq.

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่เพื่อการซื้อรถ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องขับรถอย่างถูกกฎหมาย และเพื่อเรียกร้องประกันของคุณ


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?