ฉันจำเป็นต้องนำสมุดเอกสารรถยนต์เล่มสีน้ำเงินมาด้วยหรือไม่ ? ใช้สำเนาได้หรือเปล่า ?

โดยทั่วไป

สำหรับการบริการทั้งหมด ยกเว้นการต่ออายุภาษีรายปี เราจะต้องใช้หนังสือเล่มสีน้ำเงิน


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?