ถ้าฉันเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่ ตามหนังสือเอกสารของรถยนต์หรือไม่ ?

เบ็ดเตล็ด

[bwla_faq faq_category="%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94" taxonomy_info="0" orderby="menu_order" order="ASC" sbox="1" list="1"/]

เบ็ดเตล็ด

คุณไม่จำเป็นต้องไปในทันที แต่ถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยน คุณจะไม่ได้รับใบสั่งจราจรทางไปรษณีย์ คุณไม่สามารถขยายเวลาภาษี / ทะเบียนรถประจำปีของคุณด้วยใบสั่งที่ค้างชำระได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชำระค่าใบสั่งเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกับการลงทะเบียนโดยจะไม่มีค่าปรับใด ๆ

 

เอกสารที่ต้องใช้ - 1) หนังสือเอกสารรถยนต์ (ต้นฉบับ)

2) สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (หน้ารูปภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )

3) หนังสือรับรองถิ่นฐาน / ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)

 

* ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขการสะกดชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล คุณจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น ทะเบียนสมรส หรือเอกสารการเปลี่ยนชื่ออื่น ๆ

 

ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก - ประมาณ 75 บาท

ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้ - ตรวจสอบที่นี่สำหรับช่วงราคา

รถยนต์ - ไม่ต้องใช้ในการดำเนินการ


Be the first person to like this faq.

ใช่ ต้องเปลี่ยนประเภททะเบียนรถ

 

เอกสารที่ต้องใช้ -

1) หนังสือเอกสารรถยนต์ (ต้นฉบับ)

2) สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (หน้ารูปภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )

3) หนังสือรับรองถิ่นฐาน / ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)

4) ใบรับรองการติดตั้งของช่าง ที่ผ่านการรับรอง

 

ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก - ประมาณ 150 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ประมาณ 1000 บาท สำหรับใบรับรองการติดตั้งของช่าง ที่ผ่านการรับรอง (เว้นแต่จะรวมอยู่ในการซื้อกระโจมหลังคาของคุณ)

ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้

รถยนต์ - เราต้องการรถยนต์ของคุณในการดำเนินการเต็มวัน


Be the first person to like this faq.

ใช่ ต้องลงทะเบียนใหม่ในการเปลี่ยนสีรถ

 

เอกสารที่ต้องใช้ -

1) หนังสือเอกสารรถยนต์ (ต้นฉบับ)

2) สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (หน้าภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )

3) หนังสือรับรองถิ่นฐาน (ต้นฉบับ)

4) ใบรับรองงานทำสีตัวเครื่อง

 

ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก - ประมาณ 150 บาท

Other Fee - approx 1000 THB for a certified body shop paint work certificate (unless this is included in your paint job)

ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้

รถยนต์ - เราต้องใช้รถยนต์ของคุณเพื่อการดำเนินการเต็มวัน

 


Be the first person to like this faq.

ใช่ การลงทะเบียนรถยนต์ จะต้องได้รับการอัปเดตด้วยหมายเลขเครื่องยนต์ใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้ -

1) หนังสือเอกสารรถยนต์ (ต้นฉบับ)

2) สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (หน้ารูปภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )

3) หนังสือรับรองถิ่นฐาน (ต้นฉบับ)

4) ใบรับรองการติดตั้งของช่าง ที่ผ่านการรับรอง

5) ใบกำกับภาษีสำหรับการซื้อเครื่องยนต์

 

ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก - ประมาณ 150 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ประมาณ 1,000 บาท สำหรับ ใบรับรองการติดตั้งของช่าง ที่ผ่านการรับรอง (ยกเว้นแต่ จะรวมอยู่ในการติดตั้งเครื่องยนต์ของคุณ)

ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้

รถยนต์ - เราต้องใช้รถยนต์ของคุณในการดำเนินการเต็มวัน


Be the first person to like this faq.

สิ่งนี้จะต้องนำไปดำเนินการที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก หรือธนาคารกรุงไทย


Be the first person to like this faq.

คุณต้องมีหนังสือเดินทาง ซึ่งจะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนระหว่างประเทศแบบพิเศษ และสติกเกอร์ติดหน้าต่าง

 

เอกสารที่ต้องใช้ -

1) หนังสือเอกสารรถยนต์ (ต้นฉบับ)

2) สำเนาหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (หน้ารูปภาพ วีซ่า แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (TM-30) )

3) ใบรับรองถิ่นฐาน / ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ)

 

ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก - ประมาณ 290 บาท

ค่าบริการของเอ็กซ์แพท ออโต้

รถยนต์ - ไม่จำเป็น


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?