มีเอกสารใดบ้าง ที่ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องใช้ ?

การโอนกรรมสิทธิ์

[bwla_faq faq_category="%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C" taxonomy_info="0" orderby="menu_order" order="ASC" sbox="1" list="1"/]

การโอนกรรมสิทธิ์

โดยทั่วไปมีเพียงแค่บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง ซึ่งเราสามารถช่วยคุณจัดการที่สำนักงานของเรา


Be the first person to like this faq.

ไม่ คุณไม่จำเป็น เราจะให้คุณลงนามในหนังสือมอบอำนาจ คุณจะได้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาที่กรมการขนส่งทางบก !


Be the first person to like this faq.

เราจะต้องใช้รถในวันนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก จะต้องตรวจสอบรถก่อนที่จะสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้


Be the first person to like this faq.

โปรดดูเมนูด้านบนสำหรับค่าบริการเอ็กซ์แพท ออโต้ และค่าธรรมเนียมสำนักงานกรมการขนส่งทางบก อาจมีค่าธรรมเนียม ด้านเอกสารเพิ่มเติม หากมีการดัดแปลงรถในลักษณะบางอย่าง เช่น ชุดคิทสำหรับยกปิ๊กอัพ เป็นต้น


Be the first person to like this faq.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?