สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

การจัดสินเชื่อ สามารถดำเนินการได้ กับรถของเราเกือบทั้งหมด ข้อกำหนดพื้นฐานคือ :

อายุของผู้ขอกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปีในระยะเวลากู้
หากใช้เงินกู้ในชื่อของคนต่างชาติจะต้องมีผู้ลงนามร่วมเป็นคนไทยที่มีเครดิตดี
ผู้ลงนามทั้งสองคนจะต้องสามารถแสดงหลักฐานรายได้ประจำ
แจ้งให้เราทราบ ว่ารถคันไหนที่คุณสนใจ เงินดาวน์ประเภทใดที่คุณต้องการชำระ โดยไม่รวมประกันภัย (ทางบริษัทสินเชื่อจะกำหนดให้มี กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ กรมธรรม์ประกันภัยชีวิต ดังนั้นคุณต้องเตรียมเงินประมาณ 30,000-35,000บาทไว้สำหรับทั้งสองกรมธรรม์) และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุ / รุ่นของรถยนต์, จำนวนเงินที่จัดไฟแนนซ์ และเงื่อนไขการจัดสินเชื่อ ปัจจุบันอัตราประมาณ 3-5% ต่อปี การชำระเงินรายเดือนจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดเหล่านี้

การดำเนินการจะมีลักษณะดังนี้ หากคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขเบื้องต้น เราจะจัดตารางนัดพบกับบริษัทเงินทุนเพื่อให้คุณนำเอกสารของคุณไม่กี่รายการมาและลงชื่อในเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ จากนั้น คุณจะต้องรอภายใน 3 วันทำการเพื่อดูว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัติหรือไม่ เมื่อเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะมาชำระเงินดาวน์และค่าเบี้ยประกันภัยที่สำนักงานของเรา จากนั้นเราจะนำหนังสือเดินทางและเบี้ยประกันไปยื่นต่อบริษัทเงินทุน เพื่อเตรียมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์และออกหนังสือประกันภัย วันทำการถัดไป เราสามารถรับเอกสารการโอน และดำเนินการกับรถให้เสร็จสิ้นได้ที่สำนักงานขนส่ง จากนั้นคุณสามารถรับรถได้ในวันทำการถัดไป ดังนั้นโดยรวมแล้วคุณจำเป็นต้องวางแผนไว้ประมาณ 5-7 วันทำการ หนังสือยังต้องอยู่ในนามของ บริษัทเงินทุนที่จะถือไว้จนกว่าคุณจะชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเงินกู้ยืมได้รับการจ่ายจนครบ พวกเขาจะช่วยในการโอนสิทธิ์เป็นชื่อของคุณ

Existing User?

Register | Lost your password?