การคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายโดยรวม

ความสบายใจจากการใช้บริการของเรา อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วของคุณ

ก้าวสู่การเป็นเจ้าของรถยนต์อย่างไร้ความกังวล พร้อมให้ความคุ้มครองพิเศษ

 

ถ้ามีความต้องการ เราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการ เช่ารถยนต์ เพื่อใช้งานในระหว่างการซ่อมแซมรถยนต์ของคุณ.

ติดต่อเราเกี่ยวกับบริการนี้

ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน คำถามที่พบบ่อย

The cost is approximately 2200 THB/ year.


Be the first person to like this faq.

This service is provided by a third party that has a large network all over Thailand.


Be the first person to like this faq.

The main language is Thai however our customers say their English is acceptable.  If you need assistance we are glad to help during our business hours.


Be the first person to like this faq.

ประกันอุบัติเหตุ คำถามที่พบบ่อย

Sorry, No FAQ Available!

ประกันภัยเครื่องกล คำถามที่พบบ่อย

 • Any part not listed in the Spare Parts Protection List.
 • Wear and tear from normal use (calculated from the service life of the car to the parts that are covered)
 • Damages that occur before the warranty starts
 • Consumable parts that require periodic replacement
 • Any claim that the warranty company was not informed before the repair started. Or if the company has not yet approved Asia Care as a non-life insurance broker presents a program to extend the warranty period for auto parts. and receive payment of insurance premiums only
 • Continuous damage from spare parts that are not covered
 • Continuous damage to spare parts that are not covered
 • Road accident damage
 • The cost of transporting the car to the service center beyond the first 30 km.

 

*Additional Notes:

* Does not cover the Hybrid system, including the electrical system connected to the Hybrid system in all cases

* Does not cover bushings, shock absorbers, suspension

* Does not cover parts that have deteriorated from normal use and various liquids that need to be replaced periodically

* Does not cover any spare parts that need to be replaced periodically in normal car maintenance This includes but is not limited to spark plugs, belts, rubber hoses, metal hoses, brake pads, wipers, friction materials, clutch linings, exhaust systems, catalytic converters, batteries, Lamps, tires, paintwork, bodywork and bodywork, glass parts, radio antennas, telephone systems, soft roofs and mechanisms. Eyebrows or interior trim materials, suspension bushings, shock absorbers, wheel bearings, alloy wheels, etc.

* Does not cover the case that the spare parts are damaged / damaged before insurance.

* Does not cover any spare parts that are not in the list of protection parts package that you purchase

* In the event of a claim/repair Must bring the car to the service center and replacement of genuine parts from the manufacturer's service center only


Be the first person to like this faq.

Roadside Assistance Coverage Details:

 • Roadside assistance service unlimited number of times Throughout the period of membership in the program to extend the warranty period of car parts (except spare parts)
 • Service to lift / tow an unlimited number of times. Throughout the period of membership in the program to extend the warranty of car parts (Only 1 emergency / 1 incident)
 • Towing / towing a car to the location that the customer wants or to the nearest service center within 30 kilometers. In case of lifting / towing a car with a distance of more than 30 kilometers, a fee of 30 baht per kilometer will be charged. Responsible for the difference in cost for towing / towing services
 • In case of accidental locking of the car The staff will coordinate with skilled locksmiths. To find a way to get into the car at the scene of the accident and must obtain the consent of the members first The member is responsible for the expenses for the locksmith.
 • In the event of an emergency oil run out The car cannot be driven. The staff will deliver no more than 10 liters of fuel so customers can drive to the nearest gas station. including services which is the first aid at the scene where the member is responsible for the cost of fuel
 • In case the battery runs out, the staff will help by jumping the battery. If the battery deteriorates and needs to replace the battery The member will be responsible for the cost of replacing the new battery.
 • In the event of a tire leak, the staff will help by replacing the spare parts. so that customers can drive continuously in case there is no spare tire. The staff will take the tires to patch and put the tires back on. so that customers can continue to drive. The member is responsible for the cost of reprinting.

 

 

Roadside Assistance reserves the right to decline coverage in the following cases:

 • This service does not include accidents. and natural disasters
 • Any expenses incurred must be approved by the insurer before performing any repairs.
 • Expenses that are under the responsibility of members such as fuel and expressway costs.
 • The cost of replacing various parts
 • Expenses resulting from participation in speed races, rally events and endurance tests.
 • Any expenses as a result of car maintenance errors
 • Any expenses as a result of the members being under the influence of drunkenness and drugs
 • Losses resulting from direct and indirect incursions from the inability to operate.

Be the first person to like this faq.

 Various fluids used for maintenance and repair, such as:

 • Engine oil
 • Transmission oil
 • Power Steering oil
 • Radiator Coolant
 • AC Freon
 • Lubricant
 • Filters
 • Radiator cleaner 
 • etc.

Be the first person to like this faq.

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการดูแลรถของคุณ

5 ข้อเช็คลิสต์ก่อนซื้อรถมือสอง ! ซื้อยังไงไม่ให้พลาด

5 ข้อเช็คลิสต์ก่อนซื้อรถมือสอง ! ซื้อยังไงไม่ให้พลาด กา...

วิธีทำใบขับขี่ในประเทศไทย

วิธีทำใบขับขี่ในประเทศไทย หากคุณมีใบขับขี่ในต่างประเทศอ...

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเป็นเจ้าของรถ และการลงทะเบียน ?

เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถและการขึ้นทะเบียน เล่มทะเบีย...