fb pixel

รับการคุ้มครอง !

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ทุกคำถามของคุณมีคำตอบเกี่ยวกับระดับของการประกันภัยต่าง ๆ สำหรับการขับขี่

เราสามารถออกประกันอุบัติเหตุจากหลาย ๆ บริษัท ในราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้ (อัตรานี้กำหนดโดยบริษัทประกันภัย ไม่ใช่บริษัทเรา) ประกันภัยประเภทนี้ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมาย แต่เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง เป็นประกันภัยที่จำเป็นจากรัฐบาล (พ.ร.บ.) โดยครอบคลุมเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นบางส่วนเท่านั้น

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราของประกันภัย :

 • รายละเอียดของรถยนต์ - ยี่ห้อ รุ่น ปี มูลค่าในตลาด
 • รายละเอียดของการคุ้มครอง -
  • จำนวนเงินคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินทั้งสองฝ่าย
  • จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลของทั้งสองฝ่าย
  • ความคุ้มครองอื่นๆ เช่น อัคคีภัย การโจรกรรม อุทกภัย ฯลฯ
 • การยกเว้นเมื่อเกิดการอ้างสิทธิ์
 • ค่าที่หัก / เงินส่วนเกิน
 • ข้อจำกัดจำนวนระยะทาง (หายาก)
 • กำหนดการขับ (หายากมากขึ้น)

 

ระดับ / ประเภท ของประกันภัย

ประกันภัยชั้นหนึ่ง

(ครบวงจร)

ประกันภัยระดับ 2+ประกันภัยระดับ 3

(การรับผิดชอบ)

การคุ้มครองคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาล สำหรับทั้งสองฝ่าย การคุ้มครองจากอัคคีภัย / การโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ ครอบคลุมเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น การชนขอบถนน ถอยหลังชนวัตถุ ฯลฯ)โดยทั่วไปแล้ว มูลค่าความคุ้มครองเป็นเงินเท่ากันกับประกันภัยชั้นหนึ่ง แต่คุณจำเป็นต้องได้รับอุบัติเหตุกับบุคคลอื่น และต้องมีพยานอยู่ด้วยเพื่อรับรองเหตุการณ์ แล้วใช้ในการเรียกค่าประกัน คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลสำหรับทั้งสองฝ่าย และให้การจากคุ้มครองอัคคีภัย / การโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ (หากคุณไม่ต้องการความคุ้มครองจากอัคคีภัย และการโจรกรรม คุณสามารถใช้ประกันภัยระดับ 3+ ซึ่งอาจมีราคาต่ำกว่าประมาณ 1,000 บาท)

*ไม่ได้รับการคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายต่อรถของคุณ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น การชนขอบถนน ถอยชนวัตถุ เป็นต้น)

เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการรักษาพยาบาลของคู่กรณีเท่านั้น (ไม่มีค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินในรถของคุณ)
การเรียกค่าเสียหายไม่จำเป็นต้องมีพยานในการเรียกร้องค่าเสียหาย (เช่น การชนแล้วหนี ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น)ต้องมีพยานในการเรียกค่าเสียหาย ต้องมีพยานในการเรียกค่าเสียหาย
อายุของรถยนต์ใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ยกเว้นกรณีต่ออายุกรมธรรม์เดิม อายุกี่ปีก็ได้อายุกี่ปีก็ได้
ประเภทของศูนย์ซ่อม
อู่ซ่อมรถ - การเคลมซ่อมรถ ทำได้ผ่านอู่ซ่อมรถภายในเครือข่ายของบริษัทประกันภัย (ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย)
ตัวแทนจำหน่าย - การเรียกค่าประกันจะทำผ่านตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์รถโดยตรง
อู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถ
ช่วงราคา
- อู่ซ่อมรถ: กรมธรรม์ที่เราทำการออกส่วนใหญ่ราคาประมาณ 13,000 -18,000 บาท / ปี
- ตัวแทนจำหน่าย : 18,000 - 28,000 บาท / ปี
กรมธรรม์ที่เราออกส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 - 10,000 บาท / ปีกรมธรรม์ที่เราออกส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท / ปี
ไม่มีค่าเรียกร้องส่วนใหญ่จะได้รับการต่ออายุด้วย ไม่ได้รับไม่ได้รับ
ภาพถ่ายยานพาหนะบริษัทประกันภัยต้องดำเนินการเก็บภาพรถ (หากมีตำหนิมากเกินไป จะไม่สามารถออกกรมธรรม์ได้จนกว่าความเสียหายจะได้รับการดูแล)ไม่ต้องการไม่ต้องการ
การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเพียงบางบริษัทเท่านั้น (Allianz) ที่เสนอการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ซึ่งรวมอยู่ในประกันภัยนี้มีเพียงบางบริษัทเท่านั้น (Allianz) ที่เสนอการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ซึ่งรวมอยู่ในประกันภัยนี้มีเพียงบางบริษัทเท่านั้น (Allianz) ที่เสนอการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ซึ่งรวมอยู่ในประกันภัยนี้

tern name:ประกันอุบัติเหตุ
get_term_link: https://expatautocm.com/faq-category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8/?lang=th
wpml_element_link for term id, 2242, (FALSE):

ประกันอุบัติเหตุ คำถามที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุ

Sorry, No FAQ Available!

ติดต่อเราเกี่ยวกับบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการดูแลรถของคุณ

วิธีทำใบขับขี่ในประเทศไทย

หากคุณมีใบขับขี่ในต่างประเทศอยู่แล้ว การขอรับใบขับขี่ขอ...

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเป็นเจ้าของรถ และการลงทะเบียน ?

เล่มทะเบียน สมุดทะเบียนเล่มสีน้ำเงิน ที่มาพร้อมกับรถใช้...

จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการซื้อและขายรถ?

หมายเหตุ : ต้องเซ็นสำเนาทุกหน้า (หมึกสีน้ำเงิน) ! ผู้ซื...